Patient satisfaction with nursing care: evaluation before and after expenditure cutback and intervention at a surgical clinic

Liselotte Jakobsson, I. R. Hallberg, L. Lovén, B. Ottosson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patient satisfaction with nursing care: evaluation before and after expenditure cutback and intervention at a surgical clinic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap