Patient´s experiences of postoperative information after oesophageal or gastric cancer surgery: an interview study

Marlene Malmström, Kerstin Ulander, Albert Westergren

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Patient´s experiences of postoperative information after oesophageal or gastric cancer surgery: an interview study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap