Patients' perceptions of their participation in discharge planning after acute stroke

Ann-Helene Almborg, Kerstin Ulander, Anders Thulin, Stig Berg

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  51 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Patients' perceptions of their participation in discharge planning after acute stroke”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Nursing and Health Professions