Patients' perceptions of their participation in discharge planning after acute stroke

Ann-Helene Almborg, Kerstin Ulander, Anders Thulin, Stig Berg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    45 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Patients' perceptions of their participation in discharge planning after acute stroke”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap