Patterns of denitrification rates in European alluvial soils under various hydrological regimes

Gilles Pinay, B. Gumiero, E. Tabacchi, O. Gimenez, A. M. Tabacchi-Planty, M. M. Hefting, T. P. Burt, V. A. Black, C. Nilsson, V. Iordache, F. Bureau, Lena B. M. Vought, G. E. Petts, H. Decamps

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  115 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Patterns of denitrification rates in European alluvial soils under various hydrological regimes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Mark- och miljövetenskap

  Agrikultur & biologi