PCR detection of dinoflagellate cysts in field sediment samples from tropic and temperate environments

Anna Godhe, Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Indrani Karunasagar, Iddya Karunasagar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”PCR detection of dinoflagellate cysts in field sediment samples from tropic and temperate environments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi