Pedagogiska konsekvenser och strategier vid en variation i förmågor

Daniel Östlund, Erika Hansson, Violetta Ganczarczyk

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

669 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

En pedagogisk fråga som väcker diskussioner både inom den svenska gymnasieskolan och i ett globalt perspektiv är hur skolan ska utbilda den variation av elever som kommer till skolan med olika förmågor, erfarenheter och bakgrund och hur eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin självkännedom och förmåga till studieplanering. I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) beskrivs att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och att skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning” (Skolverket, 2011). För att alla elever ska ges möjlighet att bli delaktiga i de pedagogiska sammanhang som de involveras i under sin utbildning, är en grundläggande förutsättning att de möts av en lärmiljö som är tillgänglig i fysisk, social och pedagogisk mening. I artikeln introduceras Universal Design for Learning (UDL) som kan användas som en bas i arbetet med att utveckla undervisning som är tillgänglig och möter en bred variation av behov och förmågor. Den tar även upp begrepp som är relaterade till människans kognitiva funktioner och pedagogiska strategier som kan stödja elever med utmaningar inom områden som metakognition, perception och exekutiva funktioner. En viktig utgångspunkt är dock att ansvaret för lärmiljöns utformning och design aldrig ska förläggas till den enskilde läraren. Inom varje skolorganisation behöver kompetensutveckling initieras och utvecklas på olika nivåer, vilket innebär att ansvaret för hur stöd till elever generellt sett ska utformas är hela gymnasieskolans ansvar. Gymnasieskolans huvudman behöver alltså säkerställa att organisationen utvecklar kompetens för att möta förändringar i gymnasieskolans praktik och den naturliga variation av elever som finns i olika klassrum. I det sammanhanget har gymnasieskolans samlande elevhälsa med dess multidisciplinära sammansättning av professioner med olika kompetenser en central funktion för att på ett proaktivt sätt arbeta med ledning och stimulans och utformning av den fysiska, pedagogiska och sociala lärandemiljön.
OriginalspråkSvenska
FörlagSkolverket
UppdragsgivareSkolverket
Antal sidor15
StatusPublicerad - 2022-feb.-09

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Citera det här