Perceived and ideal body image in young women in South Western Saudi Arabia

Atika Khalaf, Albert Westergren, Vanja Berggren, Örjan Ekblom, A-H Hazzaa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)
11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perceived and ideal body image in young women in South Western Saudi Arabia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap