Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden

Karina Huus, Lena, M Olsson, Elisabeth Elgmark Andersson, Mats Granlund, Lilly Augustine

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap