Perception of elder abuse in Sweden: voices of older persons

Christen L. Erlingsson, Britt-Inger Saveman, Agneta C. Berg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perception of elder abuse in Sweden: voices of older persons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap