Perceptions and Attitudes about Eating with the Fingers-An Explorative Study among Older Adults with Motoric Eating Difficulties, Relatives and Professional Caregivers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Perceptions and Attitudes about Eating with the Fingers-An Explorative Study among Older Adults with Motoric Eating Difficulties, Relatives and Professional Caregivers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap