Performance budgeting as a ‘creative distraction’ of accountability relations in one Russian municipality

Evgenii Aleksandrov, Anatoli Bourmistrov, Giuseppe Grossi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Performance budgeting as a ‘creative distraction’ of accountability relations in one Russian municipality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap