Peri-implant health, peri-implant mucositis, and peri-implantitis: case definitions and diagnostic considerations

Stefan Renvert, Rutger G Persson, Flavia Q Pirih, Paulo M Camargo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

88 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Peri-implant health, peri-implant mucositis, and peri-implantitis: case definitions and diagnostic considerations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap