Periodontal conditions, retinopathy, and serum markers in individuals with type 1 diabetes

Cecilia Widén, Helene Holmer, Susanna Sättlin, Stefan Renvert, Åke Lernmark, Rutger G Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Periodontal conditions, retinopathy, and serum markers in individuals with type 1 diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap