Periodontitis as a potential risk factor for peri-implantitis.

Stefan Renvert, G. Rutger Persson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

    83 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Periodontitis as a potential risk factor for peri-implantitis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap