Periodontitis, carotid calcifications and future cardiovascular diseases in older individuals

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

35 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat