Periodontitis related to cardiovascular events and mortality: a long-time longitudinal study

Viveca Wallin Bengtsson, Rutger G Persson, Johan Sanmartin Berglund, Stefan Renvert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Periodontitis related to cardiovascular events and mortality: a long-time longitudinal study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap