Periodontitis, tooth loss and cognitive functions among older adults

Helena Nilsson, Johan Sanmartin Berglund, Stefan Renvert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Periodontitis, tooth loss and cognitive functions among older adults”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap