Perioperative bladder distension: a prospective study

Eva Joelsson-Alm, Claes R. Nyman, Christina Lindholm, Johanna Ulfvarson, Christer Svensén

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    14 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Perioperative bladder distension: a prospective study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap