Personality affects memory performance and psychological well-being in investigative interviews: a therapeutic jurisprudential approach

Kent Madsen, Ulf Holmberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Personality affects memory performance and psychological well-being in investigative interviews: a therapeutic jurisprudential approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap