Persons who frequently visit the psychiatric emergency room: who are they and what are their needs?

Manuela Schmidt

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarLicenciatavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Persons who frequently visit the psychiatric emergency room: who are they and what are their needs?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap