Physical benefits of expanded physical education in primary school: findings from a 3-year intervention study in Sweden

Ann-Christin Sollerhed, Göran Ejlertsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

68 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physical benefits of expanded physical education in primary school: findings from a 3-year intervention study in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap