Physical retailing vs. physical distancing: an empirical study of Swedish retail adaptations in the wake of Covid-19

Jens Hultman, Carys Egan-Wyer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physical retailing vs. physical distancing: an empirical study of Swedish retail adaptations in the wake of Covid-19”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi