Planetarium software in the classroom

Jonas Persson, Urban Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Planetarium software in the classroom”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Samhällsvetenskap