Platelet activation in hemolytic uremic syndrome

D Karpman, M Manea, Fariba Vaziri-Sani, A L Stahl, A C Kristoffersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

43 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Platelet activation in hemolytic uremic syndrome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap