Playful collaborative exploration: new research practice in participatory design

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Playful collaborative exploration: new research practice in participatory design”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap