Playful learning about light and shadow: a learning study project in early childhood education

Anna Eriksson Lindstrand, Lina Hansson, Rebecka Olsson, Agneta Ljung-Djärf

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    1 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Playful learning about light and shadow: a learning study project in early childhood education”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap