Poesi och identitetsbyggande i rutan

Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentation

Sammanfattning

Presentationen utgår från en pågående studie om gymnasieungdomars läsning av och skapande av poesi. Materialinsamlingen gjordes under klassens arbete med att närma sig och intressera sig för poesi under 4 arbetspass utspridda över tre veckor, i en digital lärplattform. Materialet för denna presentation består av elevernas egna produktioner som de fick i uppgift att presentera för varandra i lärgrupper i slutet av arbetsområdet. Elevernas presentationer analyseras med hjälp av analysverktygen metafunktioner från systemisk funktionell lingvistik (Halliday, 1985; Magnusson & Godhe, 20) och semiotiska resursers meningspotential från sociosemiotiken (Bezemer & Kress, 2016). Frågeställningarna som ställs handlar om vilka semiotiska resurser som väljs av eleverna och vad de kommunicerar – här med särskilt fokus på känslor i ett identitetsskapande. Tidigare nordiska studier visar (språk)klassrummet som plats för både förhandling om och byggandet av identitet (Laursen m.fl., 2020) och potentialen i det multimodala meningsskapandet när det gäller poetiskt textskapande (Magnusson & Godhe, 2019). I presentationen visas dels en översikt över elevernas produktioner, dels en multimodal analys av presentationerna i den digitala lärplattformen. Med dessa som grund diskuteras betydelsen av den digitala lärplattformen för de poetiska uttryck som realiseras.

ReferenserBezemer, J., & Kress, G. (2016). Multimodality, learning and communication: a social semiotic frame. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315687537

Halliday, M. A. K. (1985). An introduction to functional grammar. Edward Arnold.

Laursen, H. P., Baun, L., & Østergaard, W. (2020). Bubbles of becomings: From located investment to placemaking practices of engagement in the language classroom. Language and Education, 34(6), 566–582. https://doi.org/10.1080/09500782.2020.1775247

Magnusson, P., & Godhe, A.-L. (2019). Multimodality in Language Education – Implications for Teaching. Designs for Learning, 11(1), 127–137. DOI: http://doi.org/10.16993/dfl.127

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2021
EvenemangLitteraturdidaktiskt nätverk 2021: Litteraturdidaktik och känslor - Högskolan Kristianstad, Kristianstad, Sverige
Varaktighet: 2021-nov.-112021-nov.-12

Konferens

KonferensLitteraturdidaktiskt nätverk 2021
Förkortad titelLDN 2021
Land/TerritoriumSverige
OrtKristianstad
Period21-11-1121-11-12

Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)

Citera det här