Political campaigning 2.0: The influence of online news and social networking sites on attitudes and behavior

Montathar Faraon, Georg Stenberg, Mauri Kaipainen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

10 Citeringar (Scopus)
11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Political campaigning 2.0: The influence of online news and social networking sites on attitudes and behavior”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Psychology