Portrayal of the Slow Food movement in the Australian print media: conviviality, localism and romanticism

John Germov, Lauren Williams, Maria Freij

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Portrayal of the Slow Food movement in the Australian print media: conviviality, localism and romanticism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap