Positive correlation between recombination rates and levels of genetic variation in natural populations of sea beet (Beta vulgaris subsp. maritima)

T. Kraft, T. Säll, I. Magnusson-Rading, N. O. Nilsson, Christer Halldén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

57 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Positive correlation between recombination rates and levels of genetic variation in natural populations of sea beet (Beta vulgaris subsp. maritima)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap