Positive health outcomes following health-promoting and disease-preventive interventions for independent very old persons: long-term results of the three-armed RCT Elderly Persons in the Risk Zone.

Lina Behm, Katarina Wilhelmson, Kristin Falk, Kajsa Eklund, Lena Zidén, Synneve Dahlin-Ivanoff

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Positive health outcomes following health-promoting and disease-preventive interventions for independent very old persons: long-term results of the three-armed RCT Elderly Persons in the Risk Zone.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap