Possibility of mixed progenitor cells in sea star arm regeneration

Bodil Hernroth, Farhad Farahani, Gunnar Brunborg, Sam Dupont, Annika Dejmek, Helene Nilsson Sköld

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    48 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Possibility of mixed progenitor cells in sea star arm regeneration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agrikultur & biologi