Potential disease transmission from wild geese and swans to livestock, poultry and humans: a review of the scientific literature from a One Health perspective

Johan Elmberg, Charlotte Berg, Henrik Lerner, Jonas Waldenström, Rebecca Hessel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

52 Citeringar (Scopus)
9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Potential disease transmission from wild geese and swans to livestock, poultry and humans: a review of the scientific literature from a One Health perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi