Power games: rules and roles in Second Life

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Power games: rules and roles in Second Life”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap