Power-Management Strategies for Medical Information Transmission in Wireless Body Sensor Networks

Ali Hassan Sodhro, Luo Zongwei, Sandeep Pirbhulal, Arun Kumar Sangaiah, Sonia Lohano, Gul Hassan Sodhro

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Power-Management Strategies for Medical Information Transmission in Wireless Body Sensor Networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap