Pre-service teachers’ explanations of division by zero and denseness of the number line

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bokPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pre-service teachers’ explanations of division by zero and denseness of the number line”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap