Predictors and mediators of European student teacher attitudes toward autism spectrum disorder

Anne Lindblom, Katja Dindar, Sue Soan, Eija Karna, Carin Roos, Mark T. Carew

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

The study provides empirical comparison across different settings; Teacher education in Sweden, Finland and England. Greater contact quality in practical placement significantly predicted more positive attitudes toward ASD. Perceptions of positive social norms toward ASD significantly predicted more positive attitudes toward ASD. Contact quantity or perceptions of course knowledge do not predict more positive attitudes toward ASD.

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predictors and mediators of European student teacher attitudes toward autism spectrum disorder”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här