Predictors and mediators of European student teacher attitudes toward autism spectrum disorder

Anne Lindblom, Katja Dindar, Sue Soan, Eija Karna, Carin Roos, Mark T. Carew

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predictors and mediators of European student teacher attitudes toward autism spectrum disorder”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap