Predictors for health related quality of life in persons 65 years or older with chronic heart failure

Kristofer Franzén, Britt-Inger Saveman, Kerstin Blomqvist

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Predictors for health related quality of life in persons 65 years or older with chronic heart failure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap