Predictors of strong sense of coherence and positive attitudes to physical education in adolescents

Ann-Christin Sollerhed, Göran Ejlertsson, Erwin Apitzsch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

29 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predictors of strong sense of coherence and positive attitudes to physical education in adolescents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap