Prerequisites and driving forces behind an extended working life among older workers

Pia Hovbrandt, Carita Håkansson, Maria Albin, Gunilla Carlsson, Kerstin Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prerequisites and driving forces behind an extended working life among older workers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap