Preservice teachers’ conceptions of y=x+5: do they see a function?

Örjan Hansson, Barbro Grevholm

    Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

    9 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Preservice teachers’ conceptions of y=x+5: do they see a function?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap