Prevalence and predictors of falls and dizziness in people younger and older than 80 years of age: A longitudinal cohort study

Ulrika Olsson Möller, P Midlöv, J Kristensson, C Ekdahl, J Berglund, U Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

49 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence and predictors of falls and dizziness in people younger and older than 80 years of age: A longitudinal cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap