Prevalence of faecal indicator organisms and human bacterial pathogens in bivalves from Maputo Bay, Mozambique

Betty Kronkvist

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

8 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Moçambique ligger i sydöstra Afrika och klassas enligt WHO och FN som ett av världens fattigaste länder. Malaria, tillsammans med bakteriesjukdomar, håller medellivslängden hos befolkningen låg, runt 45 år. Undernäringen är en bidragande orsak till att befolkningen drabbas hårt av sjukdomar. Huvudstaden Maputo ligger i södra delen av Moçambique där Indiska oceanen går in i bukten Maputo Bay. Skaldjur är en viktig näring- och proteinkälla för befolkningen i Maputo och musslor plockas längs med strandlinjen. Musslor är filtrerande organismer och filtrerar stora mängder vatten. Eftersom endast ett litet antal av byggnaderna i Maputo är kopplade till reningsverk kommer en mycket stor volym orenat avloppsvatten att rinna ut i bukten. När musslorna filtrerar detta orenade vatten kommer mikroorganismer (bl.a. bakterier) att ackumuleras i musselköttet. Musslorna äts vanligen lättkokta, vilket inte är tillräckligt för att avdöda eventuella bakterier. Denna studie har fokuserat på bakterier som människor och andra varmblodiga djur har i sin tarmflora. Bakterierna finns inte naturligt i vattnet utan måste ha förts dit på något sätt, antingen via orenat avloppsvatten eller via dagvattnet. E.coli är en sådan bakterie. Den är lätt att analysera och dessutom oftast harmlös, men om man hittar dessa harmlösa bakterier är det stor risk att även andra, mer sjukdomsframkallande bakterier finns i vattnet (t.ex. Salmonella arter). Studien gjordes under två månader (maj och juni 2004). Provtagningar gjordes tillsammans med två studenter från universitetet Eduardo Mondlane vid två olika lokaler, Bairro dos Pescadores och Bairro Luís Cabral. Varannan vecka var tidvattnet så högt att man inte kunde plocka musslor i bukten och då inhandlades de istället på den lokala marknaden. Musslorna på marknaden kom från platser norr om Maputo. För anrikning och isolering av E.coli och Salmonella spp. användes standardiserade metoder. Bakteriekoncentrationen kunde sedan beräknas och därmed kategorisera provtagningslokalerna. EU har satt upp regler för hur hög bakteriekoncentrationen får vara i musselköttet för att det ska fungera som mänsklig föda. Resultaten från musslor från Maputo Bay visar att dessa endast skulle accepteras som föda vid ett enda av de tolv provtagningstillfällena. När det gäller vidare artbestämning av bakterierna utfördes detta vid Högskolan Kristianstad (E.coli) eller vid det klinisk bakteriologiska laboratoriet på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg (Salmonella). Virulensen hos isolaten bestämdes genom att leta efter vissa sjukdomsframkallande gener. Detta gjordes vid Högskolan Kristianstad och resultaten visade att inget av isolaten var virulent. Även antibiotikaresistensen testades, vilket visade generellt att isolaten var känsliga för antibiotika. Dock visade tio av de elva isolaten låg känslighet mot Ampicillin och Cefadroxil.

OriginalspråkEngelska
Nummer1
SpecialistpublikationTsunami
StatusPublicerad - 2006
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Naturvetenskap (1)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence of faecal indicator organisms and human bacterial pathogens in bivalves from Maputo Bay, Mozambique”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här