Prevalence, student nurses’ knowledge and practices of needle stick injuries during clinical training: a cross-sectional survey

Mohammad Al Qadire, Cherry Ann C. Ballad, Omar Al Omari, Khaldoun M. Aldiabat, Yousef Abu Shindi, Atika Khalaf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
24 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence, student nurses’ knowledge and practices of needle stick injuries during clinical training: a cross-sectional survey”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap