Primary health care nurses' conceptions of involuntarily migrated families' health

Kerstin Samarasinghe, B. Fridlund, B. Arvidsson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    15 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Primary health care nurses' conceptions of involuntarily migrated families' health”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap