Primary mesenchymal stem cells in human transplanted lungs are CD90/CD105 perivascularly located tissue-resident cells

Sara Rolandsson, Annika Andersson Sjöland, Jan C. Brune, Hongzhe Li, Moustapha Kassem, Fredrik Mertens, Albert Westergren, Leif Eriksson, Lennart Hansson, Ingrid Skog, Leif Bjermer, Stefan Scheding, Gunilla Westergren-Thorsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

43 Citeringar (Scopus)
19 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Primary mesenchymal stem cells in human transplanted lungs are CD90/CD105 perivascularly located tissue-resident cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap