Primary students’ participation in mathematical reasoning: coordinating reciprocal teaching and systemic functional linguistics to support reasoning in the Swedish context

Cecilia Segerby, Anna Chronaki, Janet Feenstra

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Primary students’ participation in mathematical reasoning: coordinating reciprocal teaching and systemic functional linguistics to support reasoning in the Swedish context”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap