Process for Inhibiting Biological Growth On a Gravity Fed Disc Filter

H. Buisson (Uppfinnare), Pille Kängsepp (Uppfinnare), R. Strube (Uppfinnare), Janne Väänänen (Uppfinnare)

Forskningsoutput: Patent

Sammanfattning

A rotary disc filter is provided with a system for inhibiting biological fouling from biological growth on filters that form a part of the rotary disc filter. A biocide is pumped from a biocide supply tank to a manifold and mixed with a backwash to form a backwash-biocide solution. The backwash-biocide solution is sprayed onto filter media during a backwashing operation and the presence of the biocide inhibits and eliminates biological growth on the filter media.
OriginalspråkEngelska
IPCPCT/US2013/068642
Prioritetsdatum12-11-07
StatusPublicerad - 2015
Externt publiceradJa

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Process for Inhibiting Biological Growth On a Gravity Fed Disc Filter”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här