Professional's and older person's assessments of functional ability, health complaints and received care and service: a descriptive study

Staffan Karlsson, Anna-Karin Edberg, Ingalill Rahm Hallberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Professional's and older person's assessments of functional ability, health complaints and received care and service: a descriptive study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap